25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov OLYMPUS E-1, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 181 názorov pre Digitálne fotoaparáty OLYMPUS E-1, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty OLYMPUS E-1 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš OLYMPUS E-1 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - OLYMPUS referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - OLYMPUS
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor OLYMPUS E-1

Jeho používatelia dávajú produktu OLYMPUS E-1 veľmi dobré skóre za jeho užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie sú jednotné. Ak si chcete byť istý, že OLYMPUS E-1 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Podľa jeho používateľov je veľmi efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Odpovede na všetky vaše otázky o OLYMPUS E-1 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Nasadenie objektívu na fotoaparát 1 Uistite sa, Ïe je fotoaparát vypnut (vypínaã v polohe OFF). 2 ZloÏte krytku bajonetu z tela fotoaparátu. 3 ZloÏte zadnú krytku z objektívu. Rear cap Kryt bajonetu 4 Vodiacu ãervenú znaãku objektívu zrovnajte s ãervenou znaãkou na fotoaparáte. V tejto polohe zasuÀte objektív do fotoaparátu. Otoãte objektívom v smere hodinovch ruãiãiek, aÏ zaklapne. ZloÏte krytku objektívu. Vodiaca ãervená znaãka pre nasadenie objektívu Vodiaca ãervená znaãka 5 1 2 ZloÏenie objektívu z fotoaparátu Kryt objektívu Uistite sa, Ïe je fotoaparát vypnut (vypínaã v polohe OFF). Stlaãte a podrÏte stlaãené tlaãidlo uvoºnenia objektívu a otoãte objektívom proti smeru hodinovch ruãiãiek. Tlaãidlo uvoºnenia objektívu 10 Zaãíname Vkladanie/vyberanie pamäÈovej karty »Karta« v tomto návode oznaãuje pamäÈové médium. Tento fotoaparát pouÏíva pamäÈové média Compact Flash alebo Microdrive (voliteºné). Vìaka adaptéru môÏete pouÏívaÈ tieÏ pamäÈové karty xD-Picture Card (voliteºné). Compact Flash Compact Flash je vysoko kapacitné pamäÈové médium s pevnou pamäÈou. PouÏívaÈ môÏete beÏne dostupné karty tohoto typu. Microdrive Microdrive je pamäÈové médium, vyuÏívajúce miniatúrny pevn disk. PouÏívaÈ môÏete karty Microdrive, ktoré podporujú CF+Typ II (Compact Flash Standard). 1 Vkladanie karty Otoãte zámkom priestoru pre kartu v smere ípky a otvorte kryt karty. Zámok priestoru pre kartu Dvierka priestoru pre kartu 2 Kartu zasuÀte do slotu znaãkou smerujúcou k LCD obrazovke (zadná strana fotoaparátu), ako je znázornené na obrázku. znaãka Slot pre kartu 11 Zaãíname 3 Zavrite kryt karty Pokiaº vyãnieva tlaãidlo pre vysunutie karty, sklopte ho späÈ. Tlaãidlo pre vysunutie karty 1 2 Vyberanie karty Uistite sa, Ïe nesvieti indikátor prístupu na kartu. Indikátor prístupu na kartu Otvorte kryt karty. 3 4 Zdvihnite tlaãidlo pre vysunutie karty...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je E-1 ľahký na používanie?

181 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je OLYMPUS E-1 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

21679231914261856
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.33
= 2.54

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.33 a štadartný diferenciál je 2.54.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je E-1 veľmi efektívny?

181 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je OLYMPUS E-1, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

30145162721223349
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.66
= 2.22

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.66 a štadartný diferenciál je 2.22.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je E-1 spoľahlivý, odolný?

181 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že OLYMPUS E-1 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

50133151313263567
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.07
= 2.33

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.07 a štadartný diferenciál je 2.33.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má E-1 dobrú hodnotu za peniaze?

181 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že OLYMPUS E-1 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

41039201219292955
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.70
= 2.36

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.7 a štadartný diferenciál je 2.36.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov