25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov OLYMPUS E-300, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 1127 názorov pre Digitálne fotoaparáty OLYMPUS E-300, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty OLYMPUS E-300 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš OLYMPUS E-300 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - OLYMPUS referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - OLYMPUS
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor OLYMPUS E-300

Väčšinou sa jeho používateľom zdá jeho užívateľská priíjemnosť odôvodnená.Dávajú mu veľmi vysoké skóre za spoľahlivosť a odolnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Môžete si prezrieť OLYMPUS E-300 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívateľom sa zdá veľmi efektívny., Ale nie sú jednotné. Zdá sa im, že je to veľmi lacné Môžete si stiahnuť OLYMPUS E-300 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
­ Náhodné prehltnutie batérie, pamäÈovej karty alebo inch drobnch dielov. ­ Náhodné odpálenie blesku do oãí, svojich alebo iného dieÈaÈa. ­ Náhodné poranenie pohyblivmi dielmi fotoaparátu. Fotoaparát neskladujte na pranom alebo vlhkom mieste. · PouÏívanie alebo skladovanie fotoaparátu na pranom alebo vlhkom mieste môÏe spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrickm prúdom. Blesk pri odpálení nezakrvajte rukou. · Blesk pri odpálení nezakrvajte rukou a nedotkajte sa ho po odpálení. MôÏe byÈ zahriaty a hrozia mierne spáleniny. NepouÏívajte blesk príli dlho. Fotoaparát nerozoberajte a neupravujte. · Nepokúajte sa fotoaparát rozobraÈ. Vnútorné elektronické obvody obsahujú ãasti s vysokm napätím a hrozia váÏne popáleniny alebo úraz elektrickm prúdom. Do fotoaparátu sa nesmie dostaÈ voda a cudzie predmety. · Ak fotoaparát spadne do vody alebo je poliaty vodou, okamÏite ho vypnite, nechajte vyschnúÈ a potom vyberte akumulátor. ObráÈte sa na najbliÏie servisné stredisko Olympus. Nedotkajte sa akumulátora a nabíjaãky, pokiaº nabíjanie neskonãí a diely nevychladnú. · Akumulátor a nabíjaãka sa pri nabíjaní silne zahrejú. SieÈov adaptér urãen pre tento fotoaparát sa pri dlhodobej prevádzke rovnako zahreje. Pri dotyku hrozia mierne spáleniny. NepouÏívajte neznaãkové a nedoporuãené Li-ion akumulátory ani nabíjaãky. · PouÏívanie neznaãkovch batérií a nabíjaãiek môÏe viesÈ k pokodeniu napájania a k neãakanm nehodám. Na akékoºvek nehody a pokodenia spôsobené pouÏívaním takchto batérií alebo nabíjaãiek sa nevzÈahuje záruka. V¯STRAHA Ak si vimnete neobvykl zápach, hluk alebo dym, okamÏite prestaÀte fotoaparát pouÏívaÈ. · Ak si vimnete neobvykl zápach, hluk alebo dym, okamÏite fotoaparát vypnite ­ a odpojte sieÈov adaptér (ak bol pripojen). Nechajte fotoaparát v kºude niekoºko minút vychladnúÈ. Vyneste fotoaparát von, ìaleko od horºavch predmetov, a opatrne vyberte akumulátor. Nikdy akumulátor nevyberajte holmi rukami ­ hrozí poÏiar alebo popálenie...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je E-300 ľahký na používanie?

1127 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je OLYMPUS E-300 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1816194270110111155194118274
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.20
= 2.47

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.2 a štadartný diferenciál je 2.47.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je E-300 veľmi efektívny?

1127 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je OLYMPUS E-300, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

184312254111129152213130263
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.32
= 2.35

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.32 a štadartný diferenciál je 2.35.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je E-300 spoľahlivý, odolný?

1127 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že OLYMPUS E-300 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1542030657288153180160340
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.66
= 2.35

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.66 a štadartný diferenciál je 2.35.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má E-300 dobrú hodnotu za peniaze?

1127 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že OLYMPUS E-300 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

4172022489696155180122340
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.44
= 2.59

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.44 a štadartný diferenciál je 2.59.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov