25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov SAMSUNG EC-NV24HD, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 15 názorov pre Digitálne fotoaparáty SAMSUNG EC-NV24HD, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty SAMSUNG EC-NV24HD s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš SAMSUNG EC-NV24HD naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor SAMSUNG EC-NV24HD

Jeho užívatelia si myslia, že SAMSUNG EC-NV24HD nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie všetci zdieľajú rovnaký názor. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi SAMSUNG EC-NV24HD a iným produktom.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Väčšinou sa im cena zdá správna Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke SAMSUNG EC-NV24HD pred kúpou.
Sponzorované odkazy
NepouÏívajte mangánové, zinko-uhlíkové a zinko-chloridové batérie, neposkytujú dostatok energie. (ZADNÉ SVETLO) (OHOSTROJ) (PLÁÎ a SNEH) 9 Pripojenie k zdroju energie VloÏte batérie podºa tohto obrázka. - Ak sa fotoaparát po vloÏení batérií nezapne, skontrolujte, ãi sú batérie vloÏené so správnou polaritou (+/­). - Keì je otvoren kryt priestoru na batérie, nestláãajte ho násilím. MôÏe dôjsÈ pokodeniu krytu priestoru na batérie. VloÏenie pamäÈovej karty PamäÈovú kartu vloÏte podºa tohto obrázka. - Pred vkladaním pamäÈovej karty vypnite fotoaparát. - Predok pamäÈovej karty otoãte smerom k prednej ãasti fotoaparátu (k objektívu), a kontakty pamäÈovej karty smerom k zadnej ãasti fotoaparátu (k displeju LCD). - Nevkladajte pamäÈovú kartu otoãenú opaãne. Mohlo by dôjsÈ k pokodeniu zásuvky pamäÈovej karty. Na LCD displeji sa zobrazujú tyri stavy ukazovateºa stavu batérií. Indikátor batérie Nízka kapacita batérie (pripravte Batéria je úplne sa na nabíjanie Stav batérie nabitá alebo na pouÏitie náhradnej batérie) Nízka kapacita batérie (pripravte sa na nabíjanie alebo na pouÏitie náhradnej batérie) Nízka kapacita batérie (pripravte sa na nabíjanie alebo na pouÏitie náhradnej batérie) 10 Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty Ak prvkrát pouÏívate novú zakúpenú pamäÈovú kartu, musí byÈ naformátovaná (pozrite str. Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáÏe rozoznaÈ údaje na nej uloÏené, alebo ak obsahuje snímky zachytené inm fotoaparátom. Pri kaÏdom vkladaní alebo vyberaní pamäÈovej karty vypnite fotoaparát. Opakovanm pouÏívaním pamäÈovej karty môÏe dochádzaÈ k zniÏovaniu jej vkonu. V takom prípade moÏno bude potrebné zakúpiÈ novú pamäÈovú kartu. Opotrebovanie a pokodenie pamäÈovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoloãnosÈou Samsung. PamäÈová karta je elektronické citlivé zariadenie. PamäÈovú kartu neohbajte ani ju nevystavujte tvrdm nárazom...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EC-NV24HD ľahký na používanie?

15 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG EC-NV24HD veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20011201224
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.53
= 3.40

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.53 a štadartný diferenciál je 3.4.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EC-NV24HD veľmi efektívny?

15 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG EC-NV24HD, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20011011414
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.73
= 3.34

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.73 a štadartný diferenciál je 3.34.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EC-NV24HD spoľahlivý, odolný?

15 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG EC-NV24HD je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20011102404
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.53
= 3.30

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.53 a štadartný diferenciál je 3.3.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má EC-NV24HD dobrú hodnotu za peniaze?

15 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG EC-NV24HD nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20011011315
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.87
= 3.42

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.87 a štadartný diferenciál je 3.42.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov