25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov SAMSUNG I7, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 153 názorov pre Digitálne fotoaparáty SAMSUNG I7, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty SAMSUNG I7 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš SAMSUNG I7 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor SAMSUNG I7

Používateľom sa SAMSUNG I7 zdá praktický a uživateľsky príjemný.Myslia si, že je veľmi spoľahlivý., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Môžete si prezrieť SAMSUNG I7 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Väčšinou sú jeho užívatelia spokojný s jeho efektívnosťou., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Zdá sa im, že naozaj nevytŕča ako dobrá hodnota za peniaze Môžete si stiahnuť SAMSUNG I7 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Spôsobí to pokodenie displeja. Displej LCD je moÏné otáãaÈ proti smeru hodinovch ruãiãiek (aÏ do 180 °) 7 Popis funkcií Spodná ãasÈ Pripojenie k zdroju energie Mali by ste pouÏívaÈ nabíjateºnú batériu (SLB-1137C), dodávanú spolu s fotoaparátom. Pred pouÏitím fotoaparátu zabezpeãte nabitie batérie. Technické údaje nabíjateºnej batérie SLB-1137C Zásuvka pamäÈovej karty Model Type (Typ) Kapacita Napätie âas nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte) SLB-1137C Lítium-iónová 1100 mAh 3,7V pribliÏne 150 min. Priestor na batérie Páãka zaistenia batérie Kryt priestoru na batérie Poãet snímok a vdrÏ batérie: Pri pouÏití batérie SLB-1137C VdrÏ batérie/Poãet snímok ZaloÏené na nasledujúcich podmienkach snímania Plne nabitá batéria, automatick reÏim, veºkosÈ snímky 7M, kvalita snímky Jemná, interval medzi snímkami: 30 s. , zmena polohy priblíÏenia zo irokouhlého na teleobjektív medzi kaÏdou snímkou, pouÏitie blesku pri kaÏdej druhej snímke, pouÏívanie fotoaparátu po dobu 5 minút, potom vypnutie na 1 min. Plne nabitá batéria, veºkosÈ snímky 640x480, rchlosÈ snímkovania 30 snímok/s. Plne nabitá batéria, displej LCD vypnut Plne nabitá batéria Fotografia PribliÏne110 min. /asi 220snímok Otvor na statív Port USB/AV Film Multimédiá PribliÏne 100 min. MP3 PribliÏne 310 min. PMP PribliÏne 200 min. Tieto hodnoty sú merané podºa tandardnch podmienok spoloãnosti Samsung. MôÏu sa líiÈ v závislosti od spôsobov pouÏívateºa. 8 Pripojenie k zdroju energie INFORMÁCIE DôleÏité informácie o pouÏívaní batérie Keì fotoaparát nepouÏívate, vypnite ho. Ak nebudete fotoaparát pouÏívaÈ dlhiu dobu, vyberte batérie...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je I7 ľahký na používanie?

153 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG I7 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

406213151417221842
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.23
= 2.60

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.23 a štadartný diferenciál je 2.6.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je I7 veľmi efektívny?

153 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG I7, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

32227241417232138
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.44.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je I7 spoľahlivý, odolný?

153 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG I7 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

4024721129252544
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.51
= 2.49

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.51 a štadartný diferenciál je 2.49.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má I7 dobrú hodnotu za peniaze?

153 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG I7 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

64358151026191641
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.06
= 2.78

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.06 a štadartný diferenciál je 2.78.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov