25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov SAMSUNG LANSIAO L201, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 1 názorov pre Digitálne fotoaparáty SAMSUNG LANSIAO L201, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty SAMSUNG LANSIAO L201 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš SAMSUNG LANSIAO L201 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor SAMSUNG LANSIAO L201

Väčšinou sa používateľom SAMSUNG LANSIAO L201 zdá veľmi praktický.Dávajú mu veľmi vysoké skóre za spoľahlivosť a odolnosť., A je ich veľa, ktorí zdieľajú rovnaký názor. Ak si chcete byť istý, že SAMSUNG LANSIAO L201 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívateľom sa zdá veľmi efektívny., Navyše má z nich väčšina rovnaký názor. Zdá sa im, že je to veľmi lacné Odpovede na všetky vaše otázky o SAMSUNG LANSIAO L201 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
ZaloÏe né na nasled ujúcich podmie nkach sníman ia Poãet snímok pribliÏne 170 Film âas nahrávania pribliÏne 70 min. Plne nabitá batéria, ZaloÏe né na veºkosÈ snímky 640x480, nasled rchlosÈ snímkovania 30 ujúcich fps. podmie nkach sníman ia IKONA REÎIM IKONA SUNSET (ZÁPAD SLNKA) DAWN BACKLIGHT FIREWORKS BEACH&SNOW (ÚSVIT) (ZADNÉ SVETLO) (OHOSTROJ) (PLÁÎ a SNEH) - Plne nabitá batéria, automatick reÏim, veºkosÈ snímky 7M, kvalita snímky Fine. interval medzi snímkami: 30 s. , zmena polohy priblíÏenia z Wide na Tele medzi kaÏdou snímkou, pouÏitie blesku pri kaÏdej druhej snímke. Tieto hodnoty sú merané podºa tandardnch podmienok spoloãnosti Samsung. MôÏu sa líiÈ v závislosti od spôsobov pouÏívateºa. Pripojenie k zdroju energie Mali by ste pouÏívaÈ nabíjateºnú batériu (SLB-0837) dodávanú spolu s fotoaparátom. Technické údaje nabíjateºnej batérie SLB-0837 Model Typ Kapacita Napätie âas nabíjania SLB-0837 Lítium-iónová 860 mAh 3. 7 V PribliÏne 150 min. (pomocou nabíjaãky SBC-L5) INFORMÁCIE DôleÏité informácie o pouÏívaní batérie Keì fotoaparát nepouÏívate, vypnite ho. Ak nebudete fotoaparát pouÏívaÈ dlhiu dobu, vyberte batériu. Batéria ãasom stráca kapacitu a môÏe dôjsÈ k jej vyteãeniu dovnútra fotoaparátu. Nízke teploty (menej ako 0°C) môÏu ovplyvniÈ vkon batérie a spôsobiÈ skrátenie jej Ïivotnosti. Batéria sa pri beÏnch teplotách zvyãajne obnovuje. Pri dlhodobom pouÏívaní sa fotoaparát môÏe prehrievaÈ. Nie je to nezvyãajn stav. 9 Pripojenie k zdroju energie VloÏte batériu podºa tohto obrázka. - Ak sa fotoaparát po vloÏení batérie nezapína, skontrolujte správnosÈ polarity vloÏenej batérie (+/­). - Keì je otvoren kryt priestoru na batériu, nestláãajte ho násilím. MôÏe dôjsÈ k pokodeniu krytu priestoru na batériu. VloÏenie pamäÈovej karty PamäÈovú kartu vloÏte podºa tohto obrázka...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je LANSIAO L201 ľahký na používanie?

1 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG LANSIAO L201 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00000000001
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 10.00
= 0.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 10 a štadartný diferenciál je 0.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je LANSIAO L201 veľmi efektívny?

1 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG LANSIAO L201, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00000000001
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 10.00
= 0.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 10 a štadartný diferenciál je 0.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je LANSIAO L201 spoľahlivý, odolný?

1 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG LANSIAO L201 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00000000001
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 10.00
= 0.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 10 a štadartný diferenciál je 0.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má LANSIAO L201 dobrú hodnotu za peniaze?

1 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG LANSIAO L201 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00000000001
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 10.00
= 0.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 10 a štadartný diferenciál je 0.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov