25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov SAMSUNG VLUU WB650, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 18 názorov pre Digitálne fotoaparáty SAMSUNG VLUU WB650, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty SAMSUNG VLUU WB650 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš SAMSUNG VLUU WB650 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - SAMSUNG
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor SAMSUNG VLUU WB650

Jeho užívatelia si myslia, že SAMSUNG VLUU WB650 nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie všetci zdieľajú rovnaký názor. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi SAMSUNG VLUU WB650 a iným produktom.

Podľa jeho používateľov je veľmi efektívny., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke SAMSUNG VLUU WB650 pred kúpou.
Sponzorované odkazy
V menu nastavení [SETUP] zvo¾te v poloke [BATTERY TYPE] (typ batérií) druh pouívaných batérií (pozri stranu 23). Nastavenie druhu batérií môete zisti pod¾a farby (modrá alebo biela) indikátora stavu batérií. Ak na napájanie fotoaparátu pouívate sieový adaptér (DMW-AC2B; volite¾né prísluenstvo), indikátor stavu batérií sa nezobrazí. Odporúèame vám pouíva batérie znaèky Panasonic. Schopnos batérií dodáva energiu sa môe líi v závislosti od znaèky a od podmienok uskladnenia. Pri niích teplotách (10 °C alebo menej) môe dôjs k prechodnému zníeniu schopnosti batérií dodáva energiu. Po dosiahnutí normálnej izbovej teploty sa opä obnovia ich pôvodné vlastnosti. V závislosti od teploty okolitého prostredia a ïalích prevádzkových podmienok sa môe sta, e fotoaparát nebude fungova správne, indikátor stavu batérií sa nebude zobrazova správne alebo sa batérie vybijú bez predchádzajúceho upozornenia. Nejde vak o poruchu fungovania fotoaparátu. Poèas snímania záberov vám odporúèame fotoaparát priebene vypína. Predídete tým predèasnému vybitiu batérií. Ak budete chcie fotoaparát pouíva dlhí èas, výhodnejie bude poui nabíjate¾né Ni-MH batérie. Schopnos vybitých batérií sa môe po urèitom èase bez záae doèasne obnovi. Takéto batérie vak nebude moné pouíva dlhí èas. Vybité batérie preto nahraïte novými. (A): Ak ako druh batérií nastavíte Oxyride batérie Indikátor stavu batérií svieti namodro. (B): Ak ako druh batérií nastavíte alkalické/ Ni-MH batérie Indikátor stavu batérií svieti nabielo. 12 Príprava Nepouite¾né batérie Mangánové batérie Niklové batérie Lítiové batérie Ni-Cd batérie n Indikátor stavu batérií Zostávajúca kapacita batérií je zobrazená na LCD monitore. (Ak pouívate sieový adaptér (DMWAC2B; volite¾né prísluenstvo), tento indikátor sa nezobrazí...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VLUU WB650 ľahký na používanie?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG VLUU WB650 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20021101065
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.00
= 3.43

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7 a štadartný diferenciál je 3.43.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VLUU WB650 veľmi efektívny?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SAMSUNG VLUU WB650, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10010301246
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.61
= 2.81

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.61 a štadartný diferenciál je 2.81.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VLUU WB650 spoľahlivý, odolný?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG VLUU WB650 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11010210237
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.39
= 3.20

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.39 a štadartný diferenciál je 3.2.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má VLUU WB650 dobrú hodnotu za peniaze?

18 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SAMSUNG VLUU WB650 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

01001220138
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.89
= 2.64

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.89 a štadartný diferenciál je 2.64.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov